Merkelapper

I ukene etter at Russland invaderte Ukraina, satt merkelappene løst hos norske kommentatorer og rikssynsere. De ble delt ut til enhver som hadde ytret seg kritisk til amerikansk involvering i Ukraina i årene etter Sovjetunionens fall, eller som advarte om konsekvensene av Natos halvkvedede løfter om ukrainsk medlemskap. Også Klassekampen ble karakterisert som Putins etterplaprer umiddelbart etter invasjonen. Det har ikke blitt slutt på merkelappbruken, men i dag kommer den også fra deler av venstresida. Fordi vi har vektlagt at invasjonen er en folkerettsstridig krig som krenker Ukrainas nasjonale suverenitet, framfor å mer ensidig vektlegge USA og Natos rolle, blir avisa i dag omtalt som krigshissere. Særlig i sosiale medier blir vi, og også personer på venstresida som støtter våpenstøtte for eksempel, beskrevet som Nato-klakører.

For oss har det vært viktig å slå fast at vi støtter Ukrainas frigjøringskamp mot en invaderende regional stormakt. Det betyr ikke at avisa har blitt tilhenger av norsk Nato-medlemskap. Det er gode grunner til å frykte hvilke nye og illegitime kriger medlemskapet vil trekke norske soldater inn i, ikke minst i Sør-Kina-havet. En militær opprustingsspiral, slik vi ser nå, framfor diplomati og avspenning er feil vei å gå. Russland og Kina ser for eksempel muligheter i Arktis som kan bli krevende å håndtere for et Norge som er alliert med disse landenes hovedfiende. Unge Høyre foreslår nå å skrote baseavtalen og åpne for amerikanske baser på norsk jord, ikke minst i Nord-Norge. Norge kan gå fra å være i Natos periferi til å bli i konfliktenes sentrum.

Vi har ingen illusjoner om at USAs involvering i Ukraina bare er basert på gode verdier, som forsvar for folkerett og nasjonal selvråderett. Til det har landet utvist ringeakt mot slike idealer for mange ganger. Når Klassekampen støtter ukrainsk motstandskamp, står vi likevel på samme side som Nato og USA. Det betyr ikke at vi sluker alt fra det hold med søkke og snøre, som enkelte vil ha det til. Vi og venstresida for øvrig må til enhver tid gjøre våre vurderinger av konkrete situasjoner, uavhengig av merkelappene som følger med.

Leder