I endring

Mandag er det 20 år siden USA invaderte Irak, i det som var en folkerettsstridig og aggressiv krig basert på løgner om at landet hadde masseødeleggelsesvåpen. Det irakiske Baath-regimet ble styrtet og landets president Saddam Hussein drept. Ifølge USAs president George W. Bush var invasjonen del av en større krig mot terror, men den endte likevel med i bidra til framveksten av IS. Krigen var formende for den politiske oppfatningen til mange unge venstreaktivister den gang, også i Norge. De erfarte at for verdens største militærmakt er folkeretten tøyelig og krigens grusomheter til å leve med. Audun Lysbakken, som i dag går av som SV-leder etter elleve år, var blant dem som var aktive i antikrigsarbeidet i 2003. I sin siste landsmøtetale som leder meislet han ut en ny sikkerhetspolitisk retning for partiet, som peker på andre problemer i verden enn Nato og USA.

Ifølge Lysbakken handler «konsensuskameratene» i norsk utenrikspolitikk på autopilot: De følger USA samme hva. SV, derimot, må se an situasjonen og gripe de mulighetene dagens sikkerhetspolitiske virkelighet åpner for. «Forandring er realistisk», sa Lysbakken og viste til alt Ukraina-krigen endrer. Med Finland og Sveriges inntreden i Nato blir nordisk samarbeid utenfor umulig i overskuelig framtid. Lysbakken sa at «lufta var tjukk av dobbeltmoral» når USA snakker om folkerettsbrudd og mener SV må stå imot presset for å samordne norsk utenrikspolitikk med USAs interesser. Men han vil at partiet ikke lenger skal kreve ensidig utmelding av Nato. «Det endrer ikke våre prinsipper, men vår strategi», framholdt han.

Den stafettpinnen Audun Lysbakken gir videre til Kirsti Bergstø er formet vel så mye av en kjærlighet til den praktiske politikken som av ideologisk overbevisning. Om sosialismen sa han at den ikke er en utopi en gang i framtida, men en prosess partiet er i gang med. Også utenrikspolitikken vil han ha ut fra prinsipprogrammet og over i det praktiske og håndterbare. Lysbakken ønsker ikke en venstreside som sitter på gjerdet når sikkerhetssystemene Norge inngår i skal formes.

Leder