Mer av kaka

Mandag om to uker møtes LO og NHO for å forhandle om lønn. Frontfaget, som det kalles, legger rammene for de øvrige lønnsoppgjørene. Hvert år snakker partene om krevende forhandlinger, og det er ingen overdrivelse i år. Dyrtid og økonomisk uro danner bakteppet, og i går oppjusterte Teknisk beregningsutvalg anslagene for prisvekst i år til 4,9 prosent. LO har vedtatt å kreve økt kjøpekraft for sine medlemmer, mens NHO peker på at selv om det går godt for mange medlemsbedrifter, så er det ikke situasjonen for alle. En av grunnene til at LO krever økt kjøpekraft, er frustrasjon over at stadig mindre av verdiskapningen i bedriftene går til ansatte. De siste ti årene har andelen falt fra 83 prosent til 78 prosent.

LO har i tillegg blitt provosert av fjorårets lønnsvekst blant ledere i det private næringslivet. Bonuser og lønnsforhøyelser førte til at lederne hadde en lønnsvekst på 6,9 prosent i snitt, mot industriarbeidernes 3,5 prosent. De aller fleste av LOs medlemmer opplevde å gå ned i reallønn i fjor, ifølge Teknisk beregningsutvalg. NHOs bud om varsomhet og moderasjon vil stå langt sterkere om medlemsbedriftene ikke kastet penger etter et allerede godt betalt toppsjikt på bekostning av ansatte.

De høyt utdannede gruppene i offentlig sektor har også opplevd reallønnsnedgang. Dessuten får de lite ut av lokale oppgjør etter at frontfagrammen er satt. Lærere og sykepleiere organisert i Unio har over tid uttrykt stor frustrasjon over å måtte forholde seg til rammen industrioppgjøret setter, ettersom privat sektor bryter den i lokale forhandlinger i etterkant. I morgen spikrer Unio sine krav til oppgjøret, men ledelsen har allerede varslet at hovedorganisasjonen vil kreve mer enn det frontfagrammen tilsier. Utdanningsforbundet peker på regjeringen og ber den legge penger på bordet for å hindre en ny, betent konflikt etter at lærernes streik endte i tvungen lønnsnemnd i fjor. Skal vi verne om den viktige frontfagsmodellen, kan ikke store grupper tape på den år etter år, mens industrien plusser på i lokale oppgjør. Og vil NHO ha moderasjon, kan den begynne med lederlønningene i egne bedrifter.

Leder