Mer av kaka

Mandag om to uker møtes LO og NHO for å forhandle om lønn. Frontfaget, som det kalles, legger rammene for de øvrige lønnsoppgjørene. Hvert år snakker partene om krevende forhandlinger, og det er ingen overdrivelse i år. Dyrtid og økonomisk uro danner bakteppet, og i går oppjusterte Teknisk beregningsutvalg anslagene for prisvekst i år til 4,9 prosent. LO har vedtatt å kreve økt kjøpekraft for sine medlemmer, mens NHO peker på at selv om det går godt for mange medlemsbedrifter, så er det ikke situasjonen for alle. En av grunnene til at LO krever økt kjøpekraft, er frustrasjon over at stadig mindre av verdiskapningen i bedriftene går til ansatte. De siste ti årene har andelen falt fra 83 prosent til 78 prosent.

Leder