Eierskap

I 1906 eide utlendinger tre av fire utbygde fosser i Norge, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat. Lokalt var det liten kunnskap om de teknologiske framskrittene som gjorde at fallende vann kunne omdannes til energi. Derfor var det relativt fritt fram for fossespekulanter å reise rundt og sikre seg fallrettigheter. I det politiske Norge begynte en hard kamp om regulering av eierskapet, med blant andre Venstres Gunnar Knudsen og Arbeiderdemokratenes Johan Castberg som prominente forkjempere for de nye konsesjonslovene. De krevde at utenlandske eiere måtte få innvilget konsesjon av myndighetene, og hjemfallsretten slo fast at eierskap etter konsesjonsperiodens utløp skulle overføres vederlagsfritt fra privat til statlig eie. Høyresida var motstandere av lovene og mente de utgjorde et grunnlovsstridig inngrep i den private eiendomsretten, men tapte.

Ideen om å slippe inn privat kapital, men regulere og kontrollere den, var også sterkt virksom da Norge utformet lover og skattesystemet for oljeutvinning i Nordsjøen. I dag nyter vi godt av de politiske grepene som ble tatt den gang. Overskuddene fra vannkrafta og oljenæringen tilfaller i stor grad det norske folk i fellesskap. Slik er det ikke med vindkraft. På NRKs «Debatten» sist uke kom det fram at 67 prosent av vindkraftanleggene i Norge er eid fra utlandet. Av de 30 anleggene som har hatt driftsstart etter 2017, er 27 hel- eller deleid fra utlandet. Mange av dem har kompliserte eierstrukturer bak seg. Flere er eid fra skatteparadiser omsluttet med så mye hemmelighold at det er umulig selv for Økokrim å vite hvem de virkelige eierne er.

Motstanden mot vindkraft handler om ødelagt natur, reindrift og støy. Men den handler også om at rovkapitalister har fått nærmest fri tilgang på norske fjell og vidder. Skal landbasert vindkraft ha ei framtid her i landet, må vi gjøre noe med eierskapet. SV legger nå fram et forslag om at vindkraft skal ha samme krav til eierskap som vannkraft, og partiet vil at loven også skal gjelde ved fornying av konsesjoner. Det er et forslag i Castberg og Knudsens ånd, som vi støtter helhjertet.

Leder