I stikken

Høyre-leder Erna Solberg lanserer denne uka boka «Veien videre», som peker ut en politisk retning for landet dersom hun blir statsminister igjen. Akkurat nå er ikke det en fjern tanke. Høyre kan notere seg gode tall for tida, toppet med gårsdagens 36,9 prosent i Opinions måling for Frifagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå. I Dagens Næringsliv stiller hun opp med golfkølle i hendene og et budskap fra boka. Det er at Norges befolkning må belage seg på å jobbe lenger. «Folk må velge sine egne liv, men det er ikke bærekraftig, hverken for velferdsstatens finanser eller næringslivets behov for arbeidskraft, at for mange friske bytter ut jobb med golf og venninneturer med en gang vi bikker 60.»

På spørsmål om arbeidslivets slitere, de som ofte har jobbet siden de var i tenårene i tunge yrker, svarer Solberg at fagbevegelsen skyver dem foran seg i for stor grad. «Det er færre av dem enn før. Hvis de er reelt syke, er det fortsatt en uføretrygd, men vi kan ikke holde alt igjen på grunn av dem», sier hun. Det er reine ord for penga. Med Solberg tilbake i sjefsstolen vil alle måtte jobbe lenger – og det uten noen ordning som ivaretar arbeidslivets slitere. Høyre-lederen snakker om at «30-30-30 går bare ikke», og legger da til grunn mennesker med lang utdanning og tidlig utgang av arbeidslivet. Det er en virkelighet som ikke stemmer for folk flest.

Over sommeren legger regjeringen fram en stortingsmelding om pensjonsreform. LO har varslet at organisasjonen kan støtte justering av pensjonsalder, dersom det lages en ordning for dem lever kortere enn snittet, har dårligere helse og større belastninger i arbeidslivet. Å kreve at de må stå lenger i jobb fordi snittalderen i andre samfunnsgrupper går opp, er dypt urettferdig, og vi forventer at dagens regjering klarer å skjerme sliterne for pensjonsendringer de vil tape på. Den forventningen er det åpenbart ingen grunn til å videreføre til en eventuell Høyre-regjering. Solbergs blikk er rettet mot friske golfentusiaster med få arbeidsår bak seg, som saktens kan ta noen år ekstra. De som har jobbet i tunge yrker med lav lønn i tiår, blir latt i stikken.

Leder