Polproblemer

Den norske polfareren Roald Amundsen nådde Sydpolen 14. desember 1911. På veien dit ga han navn til formasjonene i landskapet ekspedisjonen passerte: Dronning Mauds Fjell, Axel Heiberg-breen, Kong Haakon VIIs vidde. Seinere ble havet vest for Det antarktiske kontinent oppkalt etter Amundsen, det første mennesket på polpunktet. Havisen og innlandsisen den norske polfareren tok seg over for over 100 år siden, er i dag i endring. I fire tiår har isens bevegelser og forandringer blitt observert fra satellitt, og i løpet av den tida har det aldri vært observert mindre is rundt kontinentet enn forrige uke. Det er australske forskere som rapporterer om issmeltingen i den britiske avisa The Guardian.

Også Norsk Polarinstitutt følger med på hva som skjer i Vest-Antarktis og Amundsenhavet. Årsaken er hvor viktig havisen er for å demme opp for de store isbreene på land. Is som ligger i havet, påvirker ikke havnivået i så stor grad, ettersom isen allerede ligger dypt i vannet. Med landisen forholder det seg annerledes: Smelter den, vil havet få tilført enorme mengder vann og havnivået stige. Ifølge Polarinstituttet er Antarktis dekket av en iskappe med en gjennomsnittlig tykkelse på minst 2,1 kilometer. Isen inneholder 90 prosent av verdens ferskvann. En av breene som ligger tett på Amundsenhavet, Thwaites-breen, kalles dommedagsbreen. Dersom denne breen aleine smelter og renner ut i havet, vil havnivået stige med en halv meter.

Forskerne som uttaler seg om isforholdene på Antarktis, er tilbakeholdne med å peke på direkte årsaker. Det kan være snakk om naturlige variasjoner eller værfenomener, og Antarktis er et vanskelig område å undersøke og observere. Likevel peker mye data i samme retning, og forskere spør seg om issmeltingen henger sammen med klimaendringene. Én av dem som var med på Amundsens ekspedisjon i 1911, var Oscar Wisting. Hans navn ble ikke gitt til et hav, men det som kan bli verdens nordligste oljefelt i Barentshavet. Vi ser med dyp uro på at oljealderen forlenges samtidig som klimaendringer truer vårt livsgrunnlag.

Leder