På 1990-tallet var prostitusjon i ferd med å rive et lite bygdesamfunn i Finnmark fra hverandre. Så slo lokale kvinner og menn tilbake.

Sårene i ­ Skiippagurra

Rester: I Skiippagurra er det bare biter igjen i det som tidligere var gjestgiveriet i stormens øye. Etter at det ble nedlagt, har lokalene også huset en restaurant og en pub. Nå er stedet forlatt.

Bussene kom hver torsdag.

Dokument