Styrk loven!

Det er lett å glemme hvordan gateprostitusjon fortonet seg, nå som den i mindre grad finner sted. Men før sexkjøploven ble innført i 2009, var prostitusjon en del av bybildet over hele Norge. Den var synlig for familier på bytur. Jenter og kvinner som gikk i sentrumsgater hvor prostitusjon var vanlig, opplevde stadig at biler sakte kjørte forbi, rullet ned vinduet og hørte om de tilbød sex eller andre seksuelle tjenester. Prostitusjon handler ikke bare om forholdet mellom kunde og prostituert. Den påvirker hele samfunnet og har betydning for samfunnssynet på kvinner, seksualitet og forholdet mellom kjønnene. Før jul anbefalte Straffelovrådet å avkriminalisere sexkjøp i Norge. Begrunnelsen er snever og formalistisk: Rådet mener salg av sex inngår i den enkeltes seksuelle selvbestemmelsesrett. Et kjøpt samtykke, selv under svært ujevne maktforhold, er fortsatt et samtykke, anser rådet.

Leder