Skatteflukt fortsetter

Datteren til eiendomsutvikler Ivar Tollefsen, Ninja Tollefsen, flyttet like før jul i fjor til Lugano i Sveits. Med seg på reisen fikk hun verdier til 45 milliarder kroner, anslår nettavisa E24. Samtidig som hun flyttet, overførte nemlig Tollefsen senior alle b-aksjene i selskapet Fredensborg 1994 AS til datteren. Det tilsvarer ifølge anslag fra bladet Kapital 90 prosent av farens reelle formue. Tollefsen-familien føyer seg dermed til de mer enn 30 norske familiene som har sendt minst ett familiemedlem til det sentraleuropeiske fjellandet for å unnslippe den norske formuesskatten. E24 har tidligere analysert hvem det er som unndrar formuen norsk beskatning. Mer enn 20 av utflytterne er enten arvinger eller eiendomsinvestorer, slik som Tollefsen. De har mindre direkte tilknytning til en industribedrift, og det kan være lettere å forlate landet.

Grenseoppgangene er likevel ikke helt enkle: For eksempel har de rikeste utflytterarvingene, Viktoria og Kristoffer Reitan, en far som fortsatt er bosatt i Norge og driver familiebedriften. Men i likhet med Tollefsen sendte han med ungene en raus reisekasse. De to Reitan-barna fikk i fjor overført rundt 90 prosent av milliardformuen til faren Magnus Reitan. Ved siden av hans mange verv i Reitan-konsernet er faren administrerende direktør i Reitan Kapital AS, som har en visjon om å være «det mest verdidrevne selskapet». En av de mest sentrale verdiene ser ut til å være å skjerme kapitalen for norsk beskatning.

Selv om Norge bidrar med utdannet arbeidskraft, et trygt samfunn å drive bedrift i og kort avstand til beslutningstakere, fins det i dag mindre villighet blant norske rikfolk til å innordne seg. Vi må se flukten for det den er: En systematisk omgåelse av det norske skattesystemet, som bør stanses. Å arbeide for å fjerne formuesskatten er helt greit, selv om denne avisa er uenig i at det er nødvendig. Men åpningen for å unndra formuen skatt ved å sende noen utpekte familiemedlemmer på nok overnattingsdøgn i Sveits, må tettes.

Leder