I skvis

Torsdag vedtok Stortinget en rekordstor støttepakke til Ukraina på 75 milliarder kroner. Pakka har fått navnet Nansen-programmet etter den norske polfareren som drev utstrakt humanitært arbeid, blant annet i Ukraina. Støtta skal fordeles over fem år, og det første året er halvparten av støtta militær. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var det viktig å få med så mange stortingspartiet som mulig, også Frp, selv om partiet har fått lagt inn i avtalen at det ikke støtter delen om bistand til land i sør. «Jeg mener det er viktig å ha Frp med på Ukraina-programmet, på denne måten har vi sendt et signal om at alle aktuelle regjeringspartier neste regjeringsperiode står bak», sa Støre.

Rødt er det eneste partiet på Stortinget som ikke er med, til tross for at det stiller seg bak de økonomiske rammene i støttepakka. De andre partiene åpnet ikke for at Rødt kunne legge inn en dissens i avtalen, slik Frp fikk. Det er likevel ingen tvil om at partileder Bjørnar Moxnes og folk i stortingsgruppa gjorde sitt ytterste for å få partiet med på det historiske forliket i solidaritet med den ukrainske forsvarskampen. Situasjonen viser at partiledelsen har havnet i en hengemyr. Partiets nei til våpenstøtte-vedtak underminerer Rødts gjentatte forsikringer om at det støtter Ukrainas legitime forsvarskamp.

At partiledelsen kjenner på det, viser ikke minst forhandlingene om Ukraina-pakka. Moxnes åpnet for eksempel for å omdisponere Nansen-programmets militærstøtte til støtte Ukraina kan bruke slik landet finner hensiktsmessig også militære anskaffelser. Partilederen åpnet dessuten for en seinere tilslutning til støttepakka, om partiet snur på landsmøtet i april. Utestengelsen fra det breie forliket på Stortinget danner bakteppet for debatten som nå pågår i Rødt om hvordan partiet skal stille seg til våpenhjelp til den ukrainske forsvarskrigen. Det er å håpe at dette blir en virkelig brei og demokratisk debatt, som bidrar til å føre partiet ut av hengemyra det har kommet i. Det henger rett og slett ikke på greip å støtte Ukrainas militære frihetskamp og samtidig nekte ukrainere våpen å kjempe med.

Leder