Skremmebilde

Striden om kutt i Sykehus-Norge nådde en ny milepæl i går, da det ble klart at 19 av 24 intensivsykepleierne ved en avdeling ved Oslo universitetssykehus har sagt opp eller er i ferd med å si opp. Avdelingen for thoraxkirurgi opererer hjerter, lunger og kar, og sykepleierne er spesialiserte og svært ettertraktede. Årsaken til de mange oppsigelsene er ifølge TV 2 uenigheter om nedskjæringer ved sykehuset. Oslo universitetssykehus planlegger å kutte rundt 500 årsverk framover, og på den aktuelle avdelingen står striden om sommerstenging og endringer i turnusarbeidet. Ifølge konserntillitsvalgt Rolf-Arne Oxholm har ansatte fram til nå hatt hjemmevakt hver fjerde helg, men får nå tilstedevakt hver tredje helg. Han sier at ansatte over tid har advart ledelsen mot å innføre slike endringer uten god dialog, og at oppsigelsene derfor ikke bør overraske sykehusledelsen.

Pandemien viste for alvor at det ikke er bare bare å oppdrive intensivsykepleiere på kort varsel. De sto også i et voldsomt arbeidspress. Det er et dilemma hvor lenge helsearbeidere skal stå på for å holde hjulene i gang og avdelingene åpne, samtidig som ledelsen kutter og krever at de løper stadig fortere. Interessant nok sammenfaller kuttene og nye turnuser med oppskriften fra Helsepersonellutvalget, som nylig la fram sin rapport. Den tegner et skremmebilde av framtida i Helse-Norge, og medisinen den foreskriver, er at ansatte må jobbe mer kveld og helg – og dessuten raskere.

I gårsdagens Tidens tegn-seksjon sier lege og ansatterepresentant i styret i Helse Sør-Øst Christian Grimsgaard at det fins andre tilnærminger til en aldrende befolkning. Han mener dagens system, som vektlegger økonomi og resultatstyring, fremmedgjør de mange som vil utvikle faget sitt og behandle pasienter. Han mener vi faktisk kan tjene på å sette fagligheten i sentrum. «Oppdrag kommer fra helseministeren og resultatstyring. Men det virkelige oppdraget vårt kommer jo inn døra hver dag», sier han. Det som er sikkert, er at det er vanskelig å drive sykehus uten fagfolk. De må være med når framtidas helsetilbud meisles ut.

Leder