Skremmebilde

Striden om kutt i Sykehus-Norge nådde en ny milepæl i går, da det ble klart at 19 av 24 intensivsykepleierne ved en avdeling ved Oslo universitetssykehus har sagt opp eller er i ferd med å si opp. Avdelingen for thoraxkirurgi opererer hjerter, lunger og kar, og sykepleierne er spesialiserte og svært ettertraktede. Årsaken til de mange oppsigelsene er ifølge TV 2 uenigheter om nedskjæringer ved sykehuset. Oslo universitetssykehus planlegger å kutte rundt 500 årsverk framover, og på den aktuelle avdelingen står striden om sommerstenging og endringer i turnusarbeidet. Ifølge konserntillitsvalgt Rolf-Arne Oxholm har ansatte fram til nå hatt hjemmevakt hver fjerde helg, men får nå tilstedevakt hver tredje helg. Han sier at ansatte over tid har advart ledelsen mot å innføre slike endringer uten god dialog, og at oppsigelsene derfor ikke bør overraske sykehusledelsen.

Leder