Trusselbildet

I årets oppdaterte nasjonale trusselvurdering er det én statlig aktør som får hoveddelen av oppmerksomheten: Russland. Det er Politiets sikkerhetstjeneste som i samarbeid med Etteretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet står bak vurderingene, som i år i hovedsak handlet om vår nabo i øst. Ettersom det etter den russiske invasjonen i Ukraina har blitt tilnærmet full stans i fredelig samhandling som handel og diplomati, vurderer PST at Russland vil ha større behov for å skaffe seg informasjon gjennom spionasje og rekruttering av agenter i Norge. Særlig opptatt vil Russland være i norsk og vestlig respons på Ukraina-krigen, ikke minst hva Norge og Vesten planlegger av militær støtte til Ukraina og økonomiske sanksjoner mot Russland, mener PST.

Økt russisk etterretningsvirksomhet er en trussel vi må ta på alvor. Samtidig må vi sørge for å ha gode, demokratiske prosesser om vesentlige beslutninger, som norske militære bidrag til Ukraina og tiltak mot Russland. Det er uheldig hvis myndighetene unnlater å involvere Stortinget i rimelig tid om slike saker, i frykt for at utenlandske aktører kan fatte interessert for informasjonen. Det kan hindre demokratisk debatt og forankring om vesentlige veivalg i en vanskelig tid.

PST vurderer at det først og fremst er ekstreme islamister og høyreekstreme som utgjør terrortrusselen i Norge. Islamister har færre områder å reise til som fremmedkrigere, hvilket øker faren for hjemlige aksjoner. Det finnes internasjonale islamistnettverk som rekrutterer og radikaliserer unge islamister, samtidig som flere islamister nå slipper ut av fengsel og kan utgjøre en fare. Faren fra høyreekstremister knytter trusselvurderingen til unge som radikaliseres på nett. Tragisk nok har begge disse miljøene, høyreekstremister og islamister, LHBT+-personer som potensielle mål, ifølge rapporten. Det betyr at arrangementer som Pride vil trenge sterke sikkerhetstiltak. I fjor sommer ble feiringen i Oslo et mål, da to mennesker ble drept og mer enn 20 såret. Det er trist og opprørende at PST fortsatt anser skeive som mulige terrormål.

Leder