Streikevinter

I Frankrike tok opp mot to millioner mennesker til gatene forrige uke i protest mot at president Emmanuel Macron vil heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år. I et land med store klasseforskjeller og store skiller i forventet levealder vil pensjonsreformen først og fremst gjelde dem som har stått lengst i arbeidslivet og ligger an til å få færrest år som pensjonister. Lavtlønte franskmenn sliter allerede med høye priser på mat, strøm og drivstoff. Derfor er reaksjonene på pensjonsforslaget såpass sterke. I en vanskelig tid kommer ikke myndighetene til unnsetning, men innskrenker opparbeidede rettigheter for folk som sliter. Den opplevelsen er ikke bare begrenset til Frankrike. I Storbritannia streiker sjukepleiere, jernbanearbeidere og ambulansepersonell. De krever mer lønn og bedre vilkår. Regjeringen svarer med å begrense streikeretten. I Tyskland demonstrerer postarbeidere for en 15 prosent heving av grunnlønna.

Den umiddelbare faren for strømrasjonering ser ut til å være dempet for nå, men levekostnadene påvirker velferden for vanlige folk i hele Europa. Det slår inn samtidig som store strukturelle endringer slår inn. Internetthandel og selvbetjente butikker gjør butikkarbeidere overflødige. Den svenske klesgiganten Hennes & Mauritz er blant selskapene som nå strammer inn. Det gjør de gjennom en blanding av oppsigelser og kutt i stillingsprosent. Fagforeningen i Sverige forteller at folk som har jobbet fulltid i kjedens butikker i en årrekke, nå får kuttet arbeidstida til så lite som fem timer i uka. I Norge nedbemanner noen av de store sports- og elektronikkjedene, samtidig som stadig flere butikker innfører selvbetjening. Konsekvensene kan bli enorme for en stor yrkesgruppe.

Folk trenger gode, trygge jobber og en lønn som strekker til. De trenger en velferdsstat som oppleves som rettferdig og som gir den tryggheten i sykdom og alderdom som den har lovet. I mange europeiske land reagerer folk nå med rette på at rettigheter blir tatt fra dem, lønningene krymper og velferdsstaten forandres til å omfatte bare absolutte minimumsbehov.

Leder