Streikevinter

I Frankrike tok opp mot to millioner mennesker til gatene forrige uke i protest mot at president Emmanuel Macron vil heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år. I et land med store klasseforskjeller og store skiller i forventet levealder vil pensjonsreformen først og fremst gjelde dem som har stått lengst i arbeidslivet og ligger an til å få færrest år som pensjonister. Lavtlønte franskmenn sliter allerede med høye priser på mat, strøm og drivstoff. Derfor er reaksjonene på pensjonsforslaget såpass sterke. I en vanskelig tid kommer ikke myndighetene til unnsetning, men innskrenker opparbeidede rettigheter for folk som sliter. Den opplevelsen er ikke bare begrenset til Frankrike. I Storbritannia streiker sjukepleiere, jernbanearbeidere og ambulansepersonell. De krever mer lønn og bedre vilkår. Regjeringen svarer med å begrense streikeretten. I Tyskland demonstrerer postarbeidere for en 15 prosent heving av grunnlønna.

Leder