Våpenstøtte

Historiker Lars Borgersrud, stortingsvara Terje Kollbotn og fagforeningsmann Boye Ullmann har startet en interessant debatt i Rødt. Veteranene går inn for at Rødt skal støtte de norske våpenbidragene til Ukraina. «Ukrainerne er helt avhengig av luftvern for å beskytte infrastrukturen og befolkning mot terrorbombing fra raketter og droner. Vi må endre politikk», sa Kollbotn i Klassekampen lørdag. I dag er Rødt motstander av våpenhjelpa til Ukraina. Det bygger blant annet på prinsippet om at Norge ikke selger våpen til krigførende stater. Før Vladimir Putin angrep Ukraina i fjor, var det brei enighet om den regelen på Stortinget. Det er ikke risikofritt å sende våpen til land som er i krig. Folkerettsjurist Cecilie Hellestveit argumenterte i mars for at norske våpenleveranser senker terskelen for at Russland krenker norsk suverenitet.

Leder