Færre dager

Etter sommeren har et dypt alvor nå inntatt landets mediehus, etter at prisen på avispapir doblet seg. Aftenposten har allerede varslet at den legger ned søndagsutgaven og setter opp abonnementsprisen, nok en gang. Flere landsdekkende aviser som mottar pressestøtte, har i tillegg til økte kostnader også fått dramatiske kutt i overføringen fra staten. Det kommer av at opplaget har falt og at nye publikasjoner kommer inn i ordningen. Det er positivt med nye utgivelser, men når slike kutt kommer oppå en allerede vanskelig situasjon, blir det vanskelig å få budsjettene til å gå opp. Dagsavisen fikk seks millioner kroner mindre i pressestøtte i år og har tilbudt gavepensjon til alle over 62 år og sluttpakke til alle andre ansatte. Også Dagen og Vårt Land fikk millionkutt.

Leder