Flere biblioteksjefer sier nei til politiske partier som vil arrangere åpne møter i lokalene deres:

Uønsket på biblioteket

SATT PÅ GANGEN: Stortings­representant for Rødt Mímir Krisjánsson, her på Stortinget, er kritisk til Ulstein biblioteks avgjørelse om å ikke la politiske partier holde møter på biblioteket. Foto: Tom Henning Bratlie

Mímir Kristjánsson får ikke snakke om Forskjells-Norge på Ulstein bibliotek. – For første gang i mitt liv er jeg blitt «cancelled», sier Rødt-politikeren.

– Jeg ble helt satt ut av avslaget. Jeg trodde at biblioteket var til nettopp for slike arrangement, sier Aina Marita Haram Hauge, som er leder for Rødt Ulstein.

Kultur