Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Flere biblioteksjefer sier nei til politiske partier som vil arrangere åpne møter i lokalene deres:

Uønsket på biblioteket

SATT PÅ GANGEN: Stortings­representant for Rødt Mímir Krisjánsson, her på Stortinget, er kritisk til Ulstein biblioteks avgjørelse om å ikke la politiske partier holde møter på biblioteket.

Mímir Kristjánsson får ikke snakke om Forskjells-Norge på Ulstein bibliotek. – For første gang i mitt liv er jeg blitt «cancelled», sier Rødt-politikeren.

– Jeg ble helt satt ut av avslaget. Jeg trodde at biblioteket var til nettopp for slike arrangement, sier Aina Marita Haram Hauge, som er leder for Rødt Ulstein.

For en uke siden sendte hun en e-post til Ulstein bibliotek. Den lokale Rødt-lederen ønsket å forhøre seg om muligheten for å låne eller leie biblioteket i forbindelse med et besøk av stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson. I retur fikk hun et nei.

«På det noverande tidspunktet takkar Ulstein bibliotek nei til opne politiske møte i regi av einskilde lag eller organisasjonar», skrev biblioteksjef Jørn Hjørungnes som svar på forespørselen. Han viste til folkebibliotekloven, hvor det står at bibliotekene skal være «en uavhengig møteplass».

– Jeg reagerer sterkt på at vi får nei til å arrangere et åpent møte med en stortingspolitiker, sier Hauge.

Hun påpeker at stortingsrepresentanter allerede besøker politikere og næringslivsledere i andre byer.

– Men når vi legger til rette for at Kristjánsson skal kunne ha en dialog med folket, så får vi altså et nei, sier hun.

Vil ha flere stemmer

Da Klassekampen ringer til biblioteksjef Hjørungnes for å be ham utdype avslaget, refererer han igjen til at folkebiblioteket skal være en uavhengig arena. Han mener det alltid må være flere stemmer bak mikrofonen på bibliotekarrangement.

Biblioteket i Ulstein har tidligere huset et arrangement der tidligere varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam snakket om hatefulle ytringer.

Hjørungnes begrunner valget om å slippe til en stemme fra Ap, og ikke Rødt, med at arrangementet med Gunaratnam var i regi av Ung Arena og dermed et initiativ fra kommunen.

– Ville dere godkjent Rødts arrangement på biblioteket dersom kommunen var medarrangør?

– Ja, jeg vil gjerne ha en breiere støtte for politiske arrangementer før jeg åpner for det, sier han.

Hjørungnes mener at han har holdt samme strenge linje gjennom sine to år som biblioteksjef, men er åpen for at han kan ha feiltolket retningslinjene.

«Jeg vil gjerne ha en breiere støtte for politiske arrangementer før jeg åpner for det»

JØRN HJØRUNGNES, BIBLIOTEKSJEF I ULSTEIN

– Det er kanskje en litt feig linje jeg har lagt meg på.

Nå blir saken om Rødt-arrangementet løftet over til kommunestyret. Det stiller Hjørungnes seg positiv til.

Mener biblioteket feiltolker

– For første gang i mitt liv er jeg blitt «cancelled», sier Mímir Kristjánsson og ler.

Han mener at biblioteksjefen feiltolker hva som menes med en «uavhengig arena». Det må bety at alle skal få slippe til, ikke at ingen skal slippe til, mener Kristjánsson.

– Jeg har aldri opplevd det før, og det er neppe vanlig praksis, sier han.

Politikeren mener også det er problematisk om det blir opp til kommunen hvem som får lov til å ha arrangementer på biblioteket.

– Det handler jo om et redaktøransvar. Biblioteksjefen kan godt mene at et arrangement ikke er interessant nok, men det kan ikke være sånn at det er overlatt til dem som sitter med makta, å avgjøre hvem som skal få ha arrangementer og møter, sier han.

Ulstein kommune har stilt kommunesalen til disposisjon for Rødts åpne møte. Men Kristjánsson påpeker at det er et prinsipielt problem dersom praksisen om ikke å slippe til politiske partier, sprer seg nasjonalt.

Sa ja til Sian, ville sagt nei til Rødt

– Vi ville også sagt nei til et slikt arrangement. Men vi kunne gjerne sett på muligheten for å inngå et samarbeid med arrangøren og sørge for at det blir en dialog hvor også de som er uenige med Rødt, kommer til orde, sier Knut Skansen, sjef for Oslo-biblioteket Deichman.

Han påpeker at ingen har rett til å stige opp på en talerstol i biblioteket for å forfekte sitt syn uten motstemmer.

Knut Skansen

I 2020 ble det bråk da Deichman ville la den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) avholde årsmøte ved deres filial på Majorstuen. Arrangementet ble til slutt avlyst av hensyn til sikkerheten.

– Hvorfor vil du åpne dørene for Sian, men ikke for Rødt?

– Det er en helt annen sak. Hadde Rødt ringt og sagt at de skal ha medlemsmøte eller lukket styremøte, kunne de enten leid eller lånt som alle andre. Det er utenfor mitt redaktøransvar, sier Skansen.

Også biblioteksjefene i Bodø og Trondheim viser forståelse for avgjørelsen som ble tatt i Ulstein. Jannicke Røgler i Trondheim sier hun har sluppet å tenke så mye på problemstillingen fordi det er Litteraturhuset i Trondheim som hovedsakelig tar seg av denne typen arrangementer.

– Men jeg mener nok at politiske arrangement bør arrangeres i samarbeid med flere partier, uavhengig av politisk farge og ståsted, sier hun.

Trud Berg, biblioteksjef i Bodø, er åpen for arrangement av enkeltpartier, men sender dem i så fall til et mer lukket lokale i biblioteket.

– Hvorfor kan de ikke være på den åpne scenen?

– Bibliotekbrukere skal slippe å måtte analysere et budskap som blir fremmet i det åpne rommet. Det som blir sagt der, skal være vektet med motstemmer.

Aina Marita Haram Hauge, Rødt-leder i Ulstein, er overrasket over at flere biblioteksjefer deler holdningen til Ulstein bibliotek.

Hun mener debatten bør løftes opp på stortingsnivå.

– Slik jeg leser loven, kan ikke bibliotekene si nei til et åpent møte som er i regi av et politisk parti. Ved en slik praksis kan man jo virkelig få et ytringsfrihetsproblem dersom andre parti ikke ønsker eller kan møte Rødt til debatt, sier Hauge.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production