Flokken

  • Norge haler innpå landene som ligger i tet innen koronavaksinasjon. Særlig Storbritannia, USA og Israel har ligget både ett og to hestehoder foran andre land i antall satte vaksinedoser per innbygger. Mens Storbritannia fortsatt har en relativt høy vaksineringstakt, ser både Israel og USA ut til å nærme seg et tak på hvor mange i befolkningen som er villige til å vaksinere seg: Israel på rundt 63 prosent og USA foreløpig rundt 57 prosent. I Norge viser takta ingen tegn til å flate ut idet 63 prosent av befolkningen har fått minst én dose.

Leder