Solberg forsvarer milliardstøtta til de store, men åpner likevel for å endre ordningen:

Klar for å stramme inn

IKKE ANTI: Statsminister Erna Solberg (H) svarte på spørsmål om fordelingen av krisestøtta i Stortinget i går. Hun sier at regjeringen er åpen for å diskutere innstramminger. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB Heiko Junge

TAS OPP: 25 konserner har stukket av med 29 prosent av all krisestøtte. Nå vil regjeringen snakke med Stortinget om innstramminger i ordningen.

Klassekampen presenterte tirsdag en omfattende kartlegging av hvilke bedrifter som har fått utdelt penger fra myndighetenes krisestøtteordning til næringslivet. Den viste at de største mottakerne av statlige penger er store konserner.