Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Solberg forsvarer milliardstøtta til de store, men åpner likevel for å endre ordningen:

Klar for å stramme inn

IKKE ANTI: Statsminister Erna Solberg (H) svarte på spørsmål om fordelingen av krisestøtta i Stortinget i går. Hun sier at regjeringen er åpen for å diskutere innstramminger. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB

TAS OPP: 25 konserner har stukket av med 29 prosent av all krisestøtte. Nå vil regjeringen snakke med Stortinget om innstramminger i ordningen.

Klassekampen presenterte tirsdag en omfattende kartlegging av hvilke bedrifter som har fått utdelt penger fra myndighetenes krisestøtteordning til næringslivet. Den viste at de største mottakerne av statlige penger er store konserner.

25 konserner av fått utdelt totalt 2,3 milliarder kroner fra kompensasjonsordningen. Det tilsvarer 29 prosent av all krisestøtte som så langt er delt ut.

Overfor Klassekampen sier nå statsminister Erna Solberg (H) at hun ikke fremmed for å senke maksgrensa for hvor mye et konsern kan få utdelt.

– Blir feil å sammenlikne

Erna Solberg sier at diskusjonen nå går i Stortinget.

– Vi er ikke uenige i at det kan være et noe lavere tak framover, sier hun.

– 25 konserner har fått 29 prosent av all krisestøtte. Er det rettferdig?

– Det er åpenbart at de følger kriteriene som Stortinget har lagt. I kompromisset i Stortinget økte vi grensa på toppen. Regjeringen foreslo en noe lavere grense enn det som ble resultatet. Det betyr at vi opprinnelig mente at de største konsernene skulle få litt mindre, at de skulle ta litt mer av regningen selv, sier Solberg.

Samtidig understreker hun at noen av disse konsernene også sysselsetter mange.

– Det blir litt feil å sammenlikne den lille bedriften med to ansatte med et konsern som kanskje har seks, sju eller åtte tusen ansatte, og så si at det er urettferdig at de får mer enn de små. Det har noe å gjøre med hva de representerer, hvor mange sysselsatte de har, og hvor hardt rammet ulike bedrifter er, sier Solberg og legger til:.

– Du kunne ha valgt å gjøre det på en annen måte og spørre hvor mye de får per person de egentlig sysselsetter. Da hadde du kanskje fått et annet bilde.

Ap vil gi til de små

Med kompensasjonsordningen kan bedrifter få dekket «uunngåelige, faste kostnader» dersom bedriften kan vise til et inntektsbortfall på mer enn 30 prosent.

Staten dekker inntil 30 millioner kroner i tap hver måned. Hvis en bedrift har et større tap enn det, avkortes utbetalingene med 50 prosent.

Arbeiderpartiet har lenge vært kritisk til fordelingen av krisestøtta. Partiet fremmer nå krav om mindre støtte til de aller største konsernene.

– Vi vil gå inn i ordningen for å ta fra de store og gi til de minste, sier Eigil Knutsen.

Han vikarierer for tida som finanspolitisk talsperson i Ap.

– Dette handler om at jo lenger inn i krisa vi kommer, så blir det klarere for alle sammen at vi må redde arbeidsplassene, og ikke aksjonærene, sier han.

Ap foreslår å senke det såkalte innslagspunktet for avkortingen, fra 30 til 10 millioner kroner.

Det betyr at de aller største, som Petter Stordalen, Scandic-hotellene og Hurtigruten, vil få rundt ti millioner mindre i støtte hver måned.

– Kompensasjonsordningen må ta vare på bredden av næringslivet i Norge. Vi må unngå at de store vokser seg større, på bekostning av de små, sier han.

Sp vil stille krav

Senterpartiet er positive til endringer i kompensasjonsordningen.

– Det er bra hvis regjeringen nå signaliserer at de vil komme og diskutere realiteter i komiteen. Så langt har arbeidet stått veldig i stampe, og det har ikke avklart seg noe klart bilde, sier finanspolitisk talsperson i Sp Sigbjørn Gjelsvik.

– Vi mener det er viktig for legitimiteten til ordningene at vi er villige til å stille krav til stønadsmottakerne og å stramme til på innrettingen, sier han.

– Ap vil avkorte fra ti millioner kroner. Støtter Sp det?

«Vi er ikke uenige i at det kan være et noe lavere tak framover»

ERNA SOLBERG (H), STATSMINISTER

– Aps forslag er interessant og ligger veldig nær hva vi selv har spilt inn. Det vil være bra om vi nå kan samle oss flere partier og få flertall for dette i komiteen. Jeg tror det vil styrke legitimiteten til ordningen, sier Gjelsvik.

Frp har på sin side ikke bestemt hva partiet skal mene om fordelingen av krisepengene. Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi (Frp) skriver til Klassekampen i en e-post:

«Vi har ikke fremmet egne forslag om dette fordi erfaringen tilsier at taket har liten praktisk betydning. Nå pågår arbeidet i komiteen hvor dette blir tema og vi har ikke konkludert».

MINDRE: Finansminister Jan Tore Sanner (H) har fått fullmakt fra Stortinget til å stramme inn krisestøtta til de aller største konsernene. 8 © FOTO: TOM HENNING BRATLIE
DELER UT: Kulturminister Abid Q. Raja forsvarer overfor VG «hver eneste krone» regjeringen har brukt på krisestøtte til kulturen. FOTO: SIV DOLMEN
KRISERAMMET: Hotellkonge Petter Stordalens imperium vakler. Han har fått mye penger fra staten for å redde konsernet sitt. Klassekampens gjennomgang viser at Stordalen har fått over 50.000 kroner per arbeidsplass i konsernet. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Samling

Krisemilliardene

Staten har delt ut 8 milliarder kroner til koronarammede bedrifter. Klassekampen følger pengene – i hvilke lommer havner de?

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production