De siste fem årene ble det importert 78.000 tonn norske bøker fra utlandet, til en verdi av 2,9 milliarder kroner:

Forlatt av norske forlag

DUMPET: Fra Litauen og Slovenia kommer det nå flere laste­biler med litteratur enn for fem år siden. – Arbeidsvilkårene er dårligere der enn i Norge, sier Trond Aril Espedal ved Kai Hansen Trykkeri i Stavanger. Marie von Krogh

Stadig flere norske bøker trykkes i lavkostland. – Forlagene har kjørt deler av bransjen i grøfta, sier Trond Aril Espedal ved Kai Hansen Trykkeri.

Når du plukker opp en bok i en norsk bokhandel, er sannsynligheten stor for at den kommer langveisfra.

Kultur