Ingen straff

  • Norge skryter av å ha den reineste produksjonen av olje og gass i verden. Argumentet brukes ikke bare i festtaler, men ligger også som et premiss for virksomheten på norsk sokkel. Samfunnet forventer at oljeselskapene gjør alt de kan for å hindre utslipp, og at norske myndigheter følger opp og sanksjonerer selskaper som ikke følger denne høye standarden. Lørdag avslørte Klassekampen en statistikk som stiller både Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet i et dårlig lys. Siden 2004 har oljeselskapene på norsk sokkel rapportert inn 3528 ulovlige utslipp, der 492 av utslippene defineres som store. Av disse har Miljødirektoratet anmeldt elleve saker, hvor bare tre av dem har ført til et forelegg. Petroleumstilsynet har på sin side ikke anmeldt ett eneste lovbrudd.

Leder