Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ingen straff

  • Norge skryter av å ha den reineste produksjonen av olje og gass i verden. Argumentet brukes ikke bare i festtaler, men ligger også som et premiss for virksomheten på norsk sokkel. Samfunnet forventer at oljeselskapene gjør alt de kan for å hindre utslipp, og at norske myndigheter følger opp og sanksjonerer selskaper som ikke følger denne høye standarden. Lørdag avslørte Klassekampen en statistikk som stiller både Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet i et dårlig lys. Siden 2004 har oljeselskapene på norsk sokkel rapportert inn 3528 ulovlige utslipp, der 492 av utslippene defineres som store. Av disse har Miljødirektoratet anmeldt elleve saker, hvor bare tre av dem har ført til et forelegg. Petroleumstilsynet har på sin side ikke anmeldt ett eneste lovbrudd.
  • Opposisjonen omtaler saken som en miljøskandale. Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide vil følge opp på Stortinget og er spesielt kritisk til Petroleumstilsynets rolle. Det har han god grunn til: I fjor kom Riksrevisjonen med en knusende dom over tilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i oljesektoren. Tilsynets strategi er fundert på dialog og tillit, og følges sjelden opp med formelle reaksjoner. Framfor å gjøre egne undersøkelser, baserer Petroleumstilsynet seg i stor grad på møter og skriftlige redegjørelser fra oljeselskapene. I flere av tilfellene Riksrevisjonen undersøkte, viste det seg i ettertid at informasjonen selskapene hadde gitt, var mangelfull. Og i en verktøykasse bestående av pålegg, tvangsmulkt, stans av virksomhet, overtredelsesgebyr og politianmeldelser, bruker Petroleumstilsynet nesten utelukkende pålegg, også i alvorlige saker. De mest alvorlige sanksjonsmidlene har aldri blitt brukt.
  • Det er umulig å få utslippene ned til null. Derfor opererer oljeselskapene med en utslippstillatelse opp til en gitt grense. I dag er det likevel lettere for selskapene å be om tilgivelse enn tillatelse: Den vanligste konsekvensen av å bryte tillatelsen, er at man får en ny og utvidet tillatelse. Det er på tide med en gjennomgang av tilsynet med verdens reineste oljeproduksjon.
Git: master, Env: production, Sanity: production