Fortvilende

  • To måneder etter at Norge stengte, har permitterte sett lite av lønnskompensasjonen de skulle få. Ordningen som skulle sikre dem full lønn de første 20 dagene etter permittering, skulle være på plass i starten av mai. 11. mai kom beskjeden om at ordningen er forsinket, og at pengene først vil bli utbetalt i starten av juni. Det er systemet for å automatisere disse utbetalingene som ikke er på plass. Isteden skal utbetalingene nå gjøres basert på informasjon som arbeidsgiver melder inn. Som Ap-politiker Torhild K.R. Løkken gjorde på «Debatten» på NRK tirsdag, kan man spørre seg hvorfor en slik ordning ikke ble valgt i utgangspunktet. Arbeidsgiverne er de som har best oversikt over lønna til sine ansatte og hva de skal få utbetalt.

Leder