Svingdør

  • Høyre-leder Erna Solbergs regjering fikk for noen år siden det lite flatterende tilnavnet First House-regjeringen. Foranledningen var at både Sylvi Listhaug (Frp) og Tor Mikkel Wara (Frp) gikk direkte fra PR-byrået til en plass rundt kongens bord. Ved begge ansettelsene nektet First House å frigi ministrenes tidligere kundelister. Så kan man spørre seg: Hvorfor er det viktig å vite hvem en minister har jobbet for? Det handler om tillit: Har politikere bakenforliggende nettverk? Hvilke interesser representerer de egentlig, samfunnets eller betalingsvillige kunders? Av samme grunn er det viktig å vite hvilke bindinger statens toppembetsfolk har.

Leder