Pensjonsfella

  • Siden onsdag morgen har 492 sykehusansatte streiket ved sykehus i Oslo, Bergen, Trondheim og ved Sykehuset Sørlandet og Sykehuset Østfold. De krever at alle ansatte, også de som jobber i stillinger under 20 prosent, skal få pensjonsopptjening fra første krone. Stillingene det handler om, er i tre av fire tilfeller besatt av kvinner, og rundt halvparten er under 35 år. Det er de med lavest lønn, de som er på vei inn i arbeidslivet eller de som er fanget i deltidsfella. Disse sykehusansatte jobber med administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, reinhold og pasient- og varetransport. Altså alt som gjør at sykehusene går rundt.

Leder