Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sverige skulle bli best i verden på digitalisering. Nå er en snuoperasjon i gang i skolen.

Du gamla, du skjermfria

OVERGANG: Når skoledagen er over for tredjeklasse på Töcksfors skole, er flere av elevene på «fritids» i samme klasserom. Theo dabber.

W ebbplatsen kan inte nås.