Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Frikjenner Salam

Bufdir har gjennomgått varslene som kom om organisasjonen Salam i oktober, og har konkludert med at tilskuddene som er gitt, ikke bryter med forutsetningene.