Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Same

Lokalpolitikere i nord posisjonerer seg nå overfor Sametinget. Antallet kommunestyrerepresentanter som melder seg inn i Sametingets valgmanntall, øker sterkt.