Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forbud mot abort i opptil 26 av USAs 50 delstater gjør at amerikanske kvinner må se mot sør:

Kan få aborthjelp i Mexico

FÆRRA TE MEXICO: Abortaktivister stilte onsdag på solidaritetsmarkering utenfor den amerikanske ambassaden i Mexico City. Nå kan amerikanske kvinner i delstatene som rammes av abortforbud, måtte dra til Mexico, der abort i fjor ble avkriminalisert. FOTO: FERNANDO LLANO, AP/NTB

OVER GRENSA: Amerikanske kvinner kan nå bli nødt til å søke hjelp til abort fra feministiske organisasjoner i Mexico. Veronica Crúz fra Las Libres venter stor pågang.

– Vi garanterer trygg abort for alle amerikanske kvinner som kommer til Mexico for hjelp, sier Veronica Crúz, leder for den feministiske organisasjonen Las Libres i regionen Guanajuato.

Las Libres har i årtier jobbet med å hjelpe meksikanske kvinner å få tilgang til trygg abort. Organisasjonen holder til i det som historisk sett har vært en av de mest konservative regionene i Mexico.

I tillegg til aborthjelp innebærer arbeidet deres også promotering av kvinnerettigheter, juridisk hjelp, arbeid mot seksuell vold og arbeid mot kvinnedrap.

Etter at «Roe mot Wade»-kjennelsen ble opphevet av den amerikanske høyesteretten 24. juni, ønsker organisasjoner i Mexico å hjelpe amerikanske kvinner med tilgang til trygg abort.

Det har vært et travelt halvår for Cruz. I januar var organisasjonen hennes med da omkring 70 meksikanske pro-abort-aktivister møtte amerikanske likesinnede ved grensa til USA for å diskutere tilgang til trygg abort.

Samlingen skjedde i lys av de økende innstrammingene av abortlover i USA. I løpet av samlingen ble «Red Transfronteriza» grunnlagt. Dette er et nettverk som består av 30 abortrettighetsgrupper fra både USA og Mexico.

Las Libres er en del av dette nettverket, og hensikten er blant annet at de skal støtte amerikanske kvinner med å få tilgang til trygge aborter.

Lang erfaring

I Mexico ble abort avkriminalisert i september 2021, etter flere års kamp fra den feministiske bevegelsen i landet. Crúz har selv arrangert og deltatt i demonstrasjoner i Mexico siden starten av 2000-tallet, i sammenheng med at myndighetene i regionen Guanajuato ønsket å gjøre det ulovlig med abort i voldtektstilfeller.

På dette tidspunktet var dette det eneste tilfellet hvor abort var tillatt i Guanajuato-regionen.

I forbindelse med de økende innstrammingene av abortlover i ulike delstater i USA begynte Crúz å jobbe for å spre kunnskapen hun hadde fra Mexico til amerikanske kvinnerettsaktivister.

Deler kunnskap

Gjennom årene med kamp for avkriminalisering av abort i Mexico har Las Libres og andre feministiske organisasjoner bygget opp metoder og kunnskap som nå kan deles med amerikanerne.

Nå ønsker Red Transfronteriza å utvikle arbeidet i enda større grad for å kunne møte den nye situasjonen i USA. Las Libres har det seineste halvåret, i samarbeid med Red Transfronteriza, utviklet fire strategier for å gi amerikanske kvinner tilgang til trygg abort gjennom bruk av abortpiller.

– Den ene muligheten er å kjøpe egne medikamenter på apoteket. I Mexico er Misoprostol tilgjengelig hos alle apoteker uten resept, og det er ikke minst billig å kjøpe, sier Cruz med henvisning til en velkjent abortpille.

Den andre muligheten, for dem som ikke har råd til reisekostnadene eller av andre årsaker ikke kan komme til Mexico, kan få tilsendt abortpiller til USA gratis. De får også tilbud om virtuell veiledning gjennom nettverket. Nettverksgruppene i USA hjelper til med distribusjon av pillene.

«Dette er et stort tilbakesteg for USA»

VERONICA CRÚZ, LEDER FOR LAS LIBRES

– Den tredje muligheten er å komme til trygge omgivelser, i det vi kaller «La Aborteria», hvor vi gir kvinnene assistanse gjennom fysisk tilstedeværelse.

Den fjerde og mest etterspurte muligheten er at kvinnene kommer til oss direkte og får medisinene i hånda, for så å få fysisk veiledning, forteller Crúz.

Tips til abortkamp

Red Transfronteriza forventer nå en stor økning i antall henvendelser fra USA. Allerede i januar, da nettverket først ble formet, opplevde Las Libres en stor økning i antall henvendelser. Crúz mener arbeidet deres bare blir viktigere og mer relevant etter opphevelsen av «Roe mot Wade»-kjennelsen, og hun uttrykker frustrasjon over utfordringene som mange amerikanske kvinner kan møte i tida framover.

– Vi er veldig indignert over lovendringen i USA. En rettighet som ble oppnådd for snart 50 år siden, blir nå fratatt amerikanske kvinner, og det er frustrerende å se at lovgiverne i landet viser glede over endringen. Dette er et stort tilbakesteg for USA, sier Crúz.

Nettverket jobber nå for å videreutvikle samarbeidet med de amerikanske abortorganisasjonene. Gjennom dette samarbeidet ønsker Red Transfronteriza å gi amerikanske organisasjoner tips til hvordan de kan kjempe for retten til abort framover.

De meksikanske organisasjonene kan vise til sin egen mangeårige kamp som til slutt lyktes. I tillegg til å hjelpe med infrastruktur i organisasjonene vil nettverket også hjelpe amerikanske grupper i veiledningen av kvinner som skal ta abort hjemme.

– Vi trenger mange hender og hoder i tida framover. Ikke minst har vi behov for medisiner og økonomisk støtte. Men mest av alt trenger vi at det amerikanske samfunnet begynner å bygge opp om den kollektive rettigheten til abort for alle kvinner, sier Crúz.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production