Ingrid Fadnes

Ingrid Fadnes

Jeg er journalist i feature-redaksjonen. Jeg skriver i all hovedsak langlesningssaker og kan dermed gå mer i dybden på det jeg skriver om. Jeg er spesielt opptatt av urfolksspørsmål, klima, natur og miljø, sikkerhetspolitikk og aktivisme. ingridf­@klassekampen.no21 09 30 94

Artikler