Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Arild Hermstad i MDG mener debatten om Forskningsrådets pengebruk handler mest om teknikaliteter:

Ber Moe rydde eget reir

LANGER UT: MDG-politiker Arild Hermstad er kritisk til hvordan statsråd Ola Borten Moe (Sp) har håndtert situasjonen rundt Forskningsrådet. – Det siste vi trenger nå, er usikkerhet rundt finansieringen av forskningsprogrammer, sier han.

MDG-nestleder Arild Hermstad mener Ola Borten Moe (Sp) burde ha gransket rutinene i Kunnskapsdepartementet før han kastet styret i Forskningsrådet.

– Å skape massiv usikkerhet om finansieringen av forskningsprogrammer er det siste Norge trenger nå, sier Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

I forrige uke skiftet forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) ut hele det sittende styret i Norges forskningsråd.

Bakgrunnen for dette er, ifølge regjeringen, at Forskningsrådet har lovet bort mer penger enn de faktisk har til rådighet. Dessuten har Forskningsrådet fått kritikk for å omfordele midler mellom ulike budsjettposter – noe de ifølge en rapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring ikke har anledning til å gjøre.

– Ekstremt skritt

Arild Hermstad er kritisk til grepet Ola Borten Moe har tatt overfor styret.

– Det er bekymringsfullt. Statsråden har full rett til å bestemme hvem som skal sitte der, men han undervurderer signaleffekten av å kaste hele styret. Det er mange ting han kan gjøre før han går til et så dramatisk grep, for eksempel å bytte ut styrelederen dersom det var absolutt nødvendig med endringer i styret, sier han.

– Ifølge Ola Borten Moe har Forskningsrådet brukt penger de ikke har. Må han ikke da gripe inn?

– Jo, men spørsmålet er om han først burde ha sett på om rutinene internt i Kunnskapsdepartementet er gode nok. Det virker som et ganske ekstremt skritt, hvor han kaster på båten veldig mye arbeid som styret har gjort.

I går uttalte jussprofessor Hans Petter Graver, som også er ekspert på forvaltningsrett, at det er tydelig at regjeringen nå ønsker seg et linjeskifte. Samtidig mener Graver det er vanskelig å bebreide Forskningsrådet.

«De har i realiteten bare forholdt seg til forventningene fra departementet», sa Graver til Klassekampen i går.

En av årsakene til at Forskningsrådet har havnet i et økonomisk uføre, er tiltakene som er blitt satt inn for å redusere såkalte avsetninger.

Dette er penger som har hopet seg opp på rådets sparekonto – blant annet som en følge av at det ofte er et avvik mellom bevilgningene og tidspunktet da forskningsprosjektene starter opp.

Har kuttet i tilskudd

De siste årene har derfor Solberg-regjeringen valgt å kutte i tilskuddene til Forskningsrådet. Siden 2017 er det snakk om en sum på nærmere 1,7 milliarder norske kroner. Forskningsrådet har på sin side sett på disse kuttene som «lån» fra egne budsjetter.

Det å omtale disse kuttene som lån er noe statsråd Moe har vært svært kritisk til.

– Det virker veldig klønete å gå til et så dramatisk skritt som han her har gjort, når det man egentlig krangler om, er teknikaliteter, sier Hermstad.

Frykter politisk styring

Flere i forskningsmiljøene frykter at Moe nå vil ha en sterkere politisk styring av sektoren. Det er en bekymring Hermstad deler.

– Moe har gått ut til rektorene og sagt at Norge trenger flere petroleumsingeniører, samtidig som han er lite lydhør for den grønne og bærekraftige delen av forskningen. Det tror jeg forskningsmiljøene er skeptiske til.

– Du er bekymret for signaleffekten av det statsråden gjør. Hvilket signal er det han sender?

– Signalet er at han selv skal legge veldig mye av premissene og at folk må danse etter hans pipe, hvis ikke sitter de utrygt. Det er bra å ha en synlig minister som vet hva han vil, men jeg tror det hadde vært lurt å forholde seg til forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner med en viss ydmykhet.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren får derimot støtte fra et av de andre opposisjonspartiene.

– Jeg synes Moe har gjort et modig grep ved å kaste styret i Forskningsrådet når han mener det har vært for dårlig økonomistyring. Så får vi avvente mer informasjon før vi feller en endelig dom over prosessen, sier Himanshu Gulati (Frp), som sitter i forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget.

Der sitter også Freddy André Øvstegård (SV), som forteller at han er svært bekymret for den økonomiske situasjonen Forskningsrådet nå befinner seg i.

– Vi frykter for de konsekvensene dette kan ha for norsk forskning, og vi arbeider nå med denne saken på Stortinget. Vårt fremste mål er å sørge for at ikke forskningsinnsatsen blir svekket, sier Øvstegård.

– Har ikke annet valg

Statsråd Ola Borten Moe (Sp) er klar over at den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet vekker uro. Det skriver til Klassekampen i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

«Derfor jobber vi sammen med det nye styret i Forskningsrådet og administrasjonen for å finne løsninger som gjør at konsekvensene for Forsknings-Norge blir mest mulig håndterbare», skriver Moe.

Ola Borten Moe

Samtidig er han opptatt av at spørsmålet om Forskningsrådets økonomi og pengebruk handler om langt mer en tekniske spissfindigheter – noe han understreker med klar henvisning til MDGs Arild Hermstad.

«Det er interessant at han mener det bare er en teknikalitet om Forskningsrådet følger bevilgningsregelverket, Stortingets eget regelverk, eller ikke. Det er det ikke for meg», skriver Moe og legger til:

«Det er heller ikke en teknikalitet at Forskningsrådets egne anslag viser at hvis vi ikke gjør noe nå, så kommer de til å gå flere milliarder kroner i minus når vi kommer til 2024. Da har ikke jeg noe annet valg enn å rydde opp.»

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production