Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ideelle organisasjoner ber myndighetene gå etter arbeidsgivere når ansatte bryter smittevernregler:

I smittevernets vold

SÅRBART: Zoja Ghimire i Mangfold i arbeidslivet forteller at useriøse arbeidsgivere har fått et nytt strafferegime under koronakrisa: norske myndigheters sanksjoner om man bryter karanteneregler.

SKYLD: Koronakrisa har gjort arbeidsinnvandrere mer sårbare, varsler organisasjoner. Zoja Ghimire i Mangfold i Arbeidslivet tror ikke nordmenn forstår migrantenes situasjon.

Mens servitører sitter hjemme på redusert inntekt, og skolebarn leker med venner gjennom Teams, kan næringslivet fortsette å hente arbeidskraft fra utlandet.

Bare litt over halvparten av dem som kom fra Polen og Litauen i begynnelsen av januar, ble testet for korona, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). En firedel av innreisende til Norge de siste dagene slapp karantene, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Arbeidsinnvandrere har lenge stått midt i skuddlinja for koronakritikk, men fokuset bør heller flyttes til arbeidsgiverne, mener Zoja Ghimire, som leder prosjektet Polsk Dialog i Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet.

– Jeg tror noen nordmenn ikke skjønner hvor sårbar situasjon mange av pendlerne til Norge er i. Hele familien venter på penger i Polen. Hvis du ikke går på jobb, har de ikke mat. Hvis du sier fra om smitte i Norge, får du selv skylda. Så hvis arbeidsgiver presser deg og ber deg bryte karantenen, og denne jobben er din eneste mulighet, hva gjør du? spør hun.

Ghimire kom selv som arbeidsinnvandrer fra Polen for elleve år siden. Hele pandemien har hun jobbet med å nå ut med koronainformasjon til polske her i landet.

– Et nytt tvangsmiddel

I Norge har en del arbeidsgivere fått lov til å selv sørge for karantenetida for sin utenlandske arbeidskraft. Samtidig risikerer den enkelte arbeidstaker straff dersom han eller hun bryter karantenereglene. Dette gir arbeidsgivere et ekstra maktmiddel, ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg, et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

– Useriøse arbeidsgivere har fått et nytt tvangsmiddel mot arbeidstakerne: regimet med straff som man risikerer om man bryter karantenereglene, sier han.

Siden koronapandemien traff Norge, har arbeidsløsheten blant innvandrere eksplodert. I befolkningen eksklusive innvandrere er arbeidsløsheten 3,2 prosent, mens i innvandrerbefolkningen er den skyhøye 9,5 prosent. Det er særlig arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa som trekker opp. Dette gjør dem ekstra sårbare.

– Mange av dem får ikke anledning til å gjennomføre karantene. Arbeidsgivere utnytter at dersom arbeiderne ikke er lojale, kan de få straff og bli utvist fra landet. Arbeiderne blir lettere å utnytte, de har ikke råd til å si nei til arbeidsgivere vi ellers advarer mot, sier han.

Gjennom Fair Play Bygg samarbeider arbeidsgivere og fagforeninger for å avdekke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Mamen er talsmann for samarbeidet. Det har vært en nedgang i tips direkte fra arbeidstakerne det siste året, ifølge ham.

Risikabelt å si ifra

Mamen påpeker at de harde straffetiltakene for enkeltpersoner som bryter smittevernregler paradoksalt nok kan gjøre at smitten fortsetter, under radaren.

– Det er nok riktig at man må stille folk til ansvar. Men ikke alle har valget. Det har ført til at de som egentlig har ansvaret, arbeidsgiverne, i større grad kan skjule ulovlig virksomhet de driver med. Arbeidstakerne blir redde for å ta kontakt.

Han mener straffen bør ilegges arbeidsgivere som ikke legger til rette for at karantenereglene overholdes.

«Hvis de tester seg, må de bli hjemme til de får svar, og da mister de inntekten og i verste fall jobben»

ANNA-SOFIE EKENDAHL DREYER, CARITAS

– Det er ikke min jobb å være politiker. Men arbeidsgiverne har ansvar for helse, miljø og sikkerhet, og også for at koronareglene opprettholdes. Det blir feil å gi straff til arbeidstakere som blir bedt om å utføre arbeid. De har ikke anledning til å si nei, det blir oppfatta som illojalt og kan gjøre at de mister jobb og bosted. Ofte er arbeidsgiver og husvert samme person, sier Mamen.

Han understreker at det også er mange seriøse aktører i bransjen. Disse bør stille krav til sine underleverandører, mener han.

Vil straffe arbeidsgiver

Mamens og Ghimires inntrykk bekreftes av Anna-Sofie Ekendahl Dreyer, teamkoordinator i Caritas Norge, en ideell organisasjon som hjelper særlig arbeidsinnvandrere.

– De arbeidsinnvandrerne som har løs tilknytning til arbeidslivet fra før, med tilkallingsbaserte avtaler, er særlig sårbare. Hvis de tester seg, må de bli hjemme til de får svar, og da mister de inntekten og i verste fall jobben. Det er helt nødvendig med strengere sanksjoner mot arbeidsgivere som på ulike måter utnytter arbeidstakere for eksempel ved å utøve press til brudd på smittevernregler, sier hun.

Polske Ghimire ber også om sterkere skyts fra Arbeidstilsynet, som reduserte sine arbeidsplassbesøk i fjor på grunn av koronapandemien.

– Hvis arbeidsgiver bryter karantenereglene, er det ikke nok med veiledning og nye kontroller. Gi bøter med en gang, så sprer ordet seg. Man kan ikke bare straffe arbeidstaker, sier hun.

Ghimire minner om at Norge er hjemmet til titusener av polske innvandrere og at enda flere har arbeidsplassen sin her. Hun reagerer på det hun opplever som negativ omtale av arbeidsinnvandrere det siste året.

– Så lenge vi jobber og alt er i orden, er det ingen som tenker på oss, ingen som ser oss eller er interessert i å bli kjent med oss, selv om vi har vært den største innvandrergruppa i ti år. Før pandemien var vi nærmest usynlige. Nå er vi plutselig veldig synlige, men på en negativ måte, sier Ghimire.

Vil straffe arbeidsgiver

Fortellingene om arbeidsgivere som utnytter arbeidstakere i en sårbar situasjon, gjør Jon Sandnes, direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), forbannet.

«Arbeidsgivere utnytter at dersom arbeiderne ikke er lojale, kan de få straff og bli utvist fra landet»

LARS MAMEN, FAIR PLAY BYGG

«Dette er kriminelt. Slike arbeidsgivere undergraver det gode smittevernarbeidet de seriøse bedriftene har arbeidet kontinuerlig med siden 12. Mars. Jeg blir opprørt når jeg hører om slike tilfeller», skriver Sandnes i en e-post til Klassekampen.

BNL er den største arbeidsgiverorganisasjonen i bygg og anlegg. Av de 70.000 som i dag jobber i byggenæringen, kommer omtrent halvparten fra land utenfor Norden.

Sandnes forventer at myndighetene umiddelbart følger opp rapporter om at arbeidsgivere presser ansatte inn i farlige situasjoner.

«Arbeidsgivere har et ansvar i dag som skal følges opp og som kan straffesanksjoneres. Slike arbeidsgivere setter den enkelte i fare, laget sitt i fare og i ytterste konsekvens lokalsamfunnet i en smittefare», skriver Sandnes.

Han mener reglene for testing og karantene er strenge nok, om de håndheves.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production