Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klassekampen ble med streikende vektere på jakt etter streikebrytere:

Den lange vakta

JAKT: Vekterne Steffen Steen og Glenn Kleven dokumenterer streikebryteri. På senteret City Lade i Trondheim er vektere fra PCM (i gule vester) innleid for å ta seg av smittevern og enkelte sikkerhetsoppgaver.

VENTETIDA: Vekterstreiken er inne i sin tolvte uke. Glenn Kleven og Steffen Steen håper på en løsning, men er villige til å streike så lenge det kreves.

Til vanlig er de nattvektere i Securitas og jobber titimers skift. Nå har Glenn Kleven og Steffen Steen vært i streik i 78 dager. Det begynner å gå på nervene løs, både all lediggangen og det at de må klare seg på streikestøtta.

– Tida blir litt vel lang, sier Kleven.

City Lade er et av Trondheims største kjøpesentre, med butikker på tre plan. Kleven og Steen er innom for å se om de kan finne streikebrytere.

– De har ikke uniform, men har gjerne utstyr. Det kan være stikkvest, samband eller håndjern, instruerer Kleven, mens vi går første runde i senteret.

En vekters ganglag

Det er nemlig ikke så enkelt å se om noen bryter streiken. En sentervekters oppgaver kan være alt fra å skifte en lyspære og betjene alarmer til å gi førstehjelp. Under en pandemi kan smittevern høre med. Men at sentrene da ansetter «smittevakter» eller «kundeverter» og fyller stillingene med folk fra konkurrerende vekterfirma, det synes de to vekterne er uheldig.

– Jeg hadde skjønt det om det var ungdom fra et fotballag som fikk opplæring i å passe på at det er nok håndsprit. Da hadde de gjort akkurat det, og bare det. Men vektere … Det er noe med hvordan de beveger seg og blikket de har, sier Steen.

Han har selv jobbet som vekter siden han var 16 år og vet mye om hvordan en vekter jobber. Hittil har ikke de ambulerende streikepatruljene fersket noen i å svare på en alarm.

– Det ville vært klassisk streikebryteri, understreker Kleven,

Men de to sier at de har fått butikkansatte til å starte en alarm, og at de deretter så to «kundeverter» komme målrettet mot butikken for så å snu da de merket at de ble observert.

De gule refleksvestene

Etter en time på senteret peker Kleven dem ut: To menn i svarte klær og gule refleksvester etterfyller håndsprit ved hovedinngangen. De kommer fra et selskap som verken er med i streiken eller har tariffavtale.

– Veldig irriterende at de gjør dette, sier Kleven.

Denne uka trappet Norsk Arbeidsmandsforbund (Naf) opp streiken, noe som har ført til bekymring for en tvungen løsning.

– Det vil være ekstremt urettferdig, sier Steen.

– At alt det vi har kjempet for, blir borte, sier Kleven.

De to er innstilt på å holde streiken gående lenge ennå, selv med økonomien på lavbluss.

– Det blir begrenset hvor mye julegaver jeg får sendt. Det er ikke veldig oppløftende, sier Steen, som like fullt mener det er en kamp verdt å ta for kommende vektere.

«Det vil være ekstremt urettferdig om alt det vi har kjempet for, blir borte»

STEFFEN STEEN OG GLENN KLEVEN, STREIKENDE VEKTERE

Coop Midt-Norge, som eier City Lade, bekrefter at de under vekterstreiken har leid inn vektere fra PCM Security for å ivareta de nasjonale reglene for smittevern. Disse vaktene gjør også enkelte sikkerhetsoppgaver, ifølge HR-sjef Jan Aksel Knudsen.

– Vi har fra tid til annen besøk vi ikke ønsker, og vi har ansvar for å ivareta sikkerheten til kunder og ansatte. Det kan være personer som har truende atferd, eller som er syke og oppsøker senteret, som vi må ta oss av, sier Knudsen.

– Slike sikkerhetsoppgaver ville vekterne vanligvis tatt seg av?

– Dette er noen personer våre butikkansatte kan støtte seg på, men det er primært smittevern de skal ta seg av. Jeg skjønner at du spør, men vi innretter ikke virksomheten slik at vi kan oppfattes som streikebrytere, sier Knudsen.

Har håp om løsning

– Det er dialog mellom oss og NHO, og bare det er jo positivt, sier Anita Johansen, leder i Norsk Arbeidsmandsforbund (Naf).

Hun har i alt 2468 medlemmer i streik etter at forbundet trappet opp med ytterligere 95 streikende vektere tirsdag. Samtidig kunngjorde forbundet at de har sendt over et nytt løsningsforslag til motparten NHO Service og Handel.

Johansen mener det de har sendt over burde kunne være grunnlag for at streiken tar slutt.

– Intensjonen vår er å bli enige. Våre tillitsvalgte sier at Avarn og Loomis (vaktselskaper, red.anm.) er villige til å inngå en avtale på dette grunnlaget. De ønsker å få slutt på streiken de også. Ut ifra det vi får tilbakemeldinger om, er det Securitas som er proppen i systemet for å få en avtale, sier hun.

Streik siden september

Den rekordlange vekterstreiken startet 16. september, da meklingen i tariffoppgjøret mellom LO-forbundet Naf og YS-forbundet Parat på den ene sida, og NHO Service og Handel på den andre, brøt sammen. Partene var uenige om mye, men to spørsmål skiller seg ut:

  • Vekterne mener de over tid har sakket akterut lønnsmessig og ønsker en opptrapping som kan gjøre at de nærmer seg industriarbeidernes lønninger.
  • Arbeidsgiversida ønsker å gå over fra fastlønn til betaling time for time for deler av de deltidsarbeidende vekterne.
Anita Johansen

I starten av november ble Parat og NHO enige om en ny tariffavtale. Parat mener de har fått til en god lønnsøkning, men samtidig inneholdt avtalen en åpning for at vektere som jobber 20 prosent stilling eller mindre, kan få timebetaling. Vektere med større deltidsstillinger kan også få det etter avtale.

Naf mente Parats avtale var for dårlig, og fortsatte streiken.

Handler om fastlønn

I sin pressemelding om det nye tilbudet skriver Naf at deres løsningsforslag ikke innebærer «økonomiske endringer utover det som allerede ligger i oppgjøret». I praksis betyr det at det striden nå står om er uenigheten om fastlønn.

Ettersom streiken har blitt trappet opp, har den også rammet helikoptertrafikken til norsk sokkel. Det fikk Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass til å «trykke på den store alarmknappen», som hun uttalte til E24. Hun pekte på at redusert aktivitet på sokkelen kunne medføre kostnader i hundremillionersklassen per uke.

Johansen i Naf sier det alltid er risiko forbundet med streik, men at de ønsker å bli enige og å unngå tvungen lønnsnemnd.

– NHO og vi er nå så nære at det er trasig at de setter så mye i spill for så lite, sier hun.

«Det foreligger p.t. ikke noen løsning mellom de to partene som vi kan enes om, men vi jobber med saken», skriver Sigbjørn Mygland, direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel i en e-post til Klassekampen.

«Påstanden om at Securitas ikke vil finne en løsning, er nettopp en påstand, og jeg vet ikke hvor de har det fra», skriver han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production