Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Snart starter FNs havforskningstiårHavet kan gi oss ny mat for framtida

Bør dyrke havets frukt

FRAMTIDAS SNACKS? Havet er fullt av ubrukte matmuligheter. Mange arter, som kråkebolla, er rike på næring som kan bli viktig for oss, forteller forskningssjef Gunvor Øie.FOTO: KIRT EDBLOM, FLICKR

NÆRING: Sjøpølse, snegler, tanglopper og tare vil i framtida bli like viktig som fisk og krabbe i dag. Norske forskere og næringsliv retter blikket mot mat vi til nå vet lite om.

Havet skal gi oss svar på de fleste av framtidas utfordringer, blant annet mat til mennesker og dyr, samt energi. En ekspertgruppe slår fast at havet vil levere det vi trenger, men vi må slutte å misbruke det, og vi må spise arter vi i dag ikke har hørt om.

Git: main, Build env: production, running in production mode, Sanity: production