Norges Banks representantskap kan kreve vurdering av Nicolai Tangen:

Kan bli omkamp på tinget

KLAR: Påtroppende sjef i Oljefondet Nicolai Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen møtte pressen torsdag og presenterte ansettelsesavtalen til oljefondjobben, som de begge har signert.

MAKT: Kontrollorganet i Norges Bank har ingen formell makt over styret, men kan sørge for at Tangen-saken kommer opp i Stortinget. Flere politikere vil at det skal skje.

Ansettelsesavtalen til Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet ble presentert torsdag i et pressefylt auditorium i Norges Bank. Med en signert avtale, er ansettelsen endelig formalisert.

Det er imidlertid fortsatt mulighet for politisk omkamp, men det er uklart om det skjer.

Representantskapet, Stortingets kontrollorgan til Norges Bank, har vært tydelig misfornøyd med ansettelsesprosessen, uttrykt gjennom flere brev til hovedstyret. Representantskapet har ingen formell myndighet, men har mulighet til å overlate saken til Stortinget.

Minst én gang i året sender representantskapet en rapport til Stortinget om tilsynet med sentralbanken.

Etter det Klassekampen forstår, har de også mulighet til å sende en særskilt rapport rundt Tangen-ansettelsen, som kan danne grunnlag for en stortingsbehandling der det eksempelvis kan avholdes høringer.

Politisk oppfølging

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, sier det bør komme en politisk oppfølging av ansettelsen:

– Nå vil vi se hva representantskapet sier til avtalen som ble presentert. Representantskapet er Stortingets kontrollorgan, så det er naturlig at det blir en politisk oppfølging av både ansettelsesprosessen og ansettelsesavtalen, sier Kaski.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er heller ikke fornøyd med avtalen Norges Bank presenterte på torsdag.

Han sier en rapport fra Representantskapet til Stortinget er en god måte å starte en gransking.

– Det er en ryddig måte å få dette opp i Stortinget på. Det er ikke tette skott mellom Tangens private formue og Oljefondet. Det åpnes for et veldig uheldig samrøre her: Man skreddersyr en avtale for at en milliardær skal fortsette sine investeringer – via mellommenn – i det samme markedet Oljefondet opererer i, sier Moxnes.

Han forteller videre at Rødt vil fremme forslag om at Riksrevisjonen skal granske saken, noe de har fått avslag på tidligere.

– Har tatt grep

På torsdagens pressekonferanse fikk sentralbanksjef Øystein Olsen spørsmål om hva som skjer dersom representantskapet fortsatt har kritiske merknader til Tangen-avtalen.

– Det er helt naturlig at Norges Banks tilsynsorgan har tatt opp saken, sa Olsen og understreket at de kritiske merknadene fra representantskapet var «hensyntatt».

Videre sa han:

– Men jeg vil også legge til at gjennom lovverket, sentralbankloven, så tilligger det Norges Banks hovedstyre å foreta ansettelse av sjef for Oljefondet.

Etter pressekonferansen sa sentralbanksjefen til Klassekampen at det har blitt gjort flere grep som representantskapet har etterspurt. Han trakk fram som eksempler at Tangens eierandel i Ako har gått ned, og at Tangen skal betale forvaltningshonorarer på sin private formue.

Sosialøkonom og historiker Einar Lie har utgitt bok om Norges Bank. Han sier representantskapet har markert seg rundt Tangen-ansettelsen og at de kan sende tydelige signaler.

Samtidig tror han ikke noe vil bli endret rundt ansettelsen:

– Selve tilsettingen er jo gjort, så den får de ikke gjort noe med. Dersom representantskapet fremmer sterk kritikk, vil det ha negativ effekt for tilliten til hovedstyret og ansettelsesprosessen. Men jeg har vanskeligheter for å se en vei inn til en prosess som gir et annet utfall. Nå har vi fått en ny oljefondssjef, sier Lie.

Representantskapet møtes den 3. juni og den 11. juni og har varslet at de vil behandle ansettelsesavtalen helt fram til 11. juni.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene