Rødts våpendilemma

Rødts våpendilemma

Rødt har vedtatt å kun gi sivil og humanitær støtte til Ukraina. Men standpunktet river i partiet, og stadig flere åpner for å støtte at Norge sender våpen til krigen i landet.