RU-leder vil sende våpen

Snur: Som RU-leder sitter Alberte Tennøe Bekkhus i Rødts sentralstyre, som har vedtatt partiets nåværende linje om våpennekt. Hun mener argumentene mot å sende våpen har vist seg å ikke stemme. Foto: Tom Henning Bratlie

RU-leder Alberte Tennøe Bekkhus kaller det naivt å bare støtte Ukraina sivilt. Men hun møter motstand fra sin egen nestleder.

Debatten om våpenstøtte til Ukraina river og sliter i Rødt med harde fronter mellom dem som vil beholde dagens vedtatte Rødt-linje om å kun gi sivil og humanitær støtte til Ukraina, og de som vil åpne for å sende defensive våpen, som antiluftskyts.