Guri Kulås

Guri Kulås

Tilsett i Klassekampen sidan januar 1998. Kultur- og kommentarjournalist med særleg ansvar for filmkritikk og spalta Barnefilmfredag. Opptatt av populærkultur som uttrykk for tidsånd, kollektive fantasiar og reell maktutøving.gurik­@klassekampen.no

Artikler