Flukten fra sjukehuset

I 23 år har Roald Baardsen vært avdelingsoverlege ved Stavanger universitetssjukehus. Snart er det imidlertid slutt. Når siste arbeidsdag er over i det offentlige helsevesenet, venter en ny hverdag ved privatsjukehuset Aleris. Han er ikke aleine. Fra januar 2023 til mai 2024 har 29 erfarne overleger sagt opp faste stillinger ved sjukehuset. I tillegg har 20 overleger som har gått på timelønn valgt å slutte, ifølge Stavanger Aftenblad. Nå jobber sjukehusledelsen med å innføre sluttsamtaler for å få mer kunnskap om hvorfor folk slutter. Det er vel og bra, men de dramatiske tallene burde ikke komme som en overraskelse for ledelsen.

I fjor høst gjennomførte Rogaland legeforening en spørreundersøkelse der én av fem leger ved sjukehuset opplyste at de hadde vurdert eller vurderte å slutte. Som årsak oppgir de blant annet en uforholdsmessig stor arbeidsbelastning og at de bruker stadig mer tid foran datamaskinen. Fysiske forhold ved arbeidsplassen pekes også på som en kilde til frustrasjon. Samtidig er åpningen av det store og dyre byggeprosjektet nye Stavanger universitetssjukehus utsatt.

For Roald Baardsen ble det til slutt for belastende å måtte si til pasientene sine at operasjonen deres måtte utsettes. Ventetidene ga ham dårlig samvittighet. Det er nettopp ved ventetidene at helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) nå vil sette inn støtet. I midten av mai la han fram «Ventetidsløftet», et samarbeid mellom partene i arbeidslivet for å sørge for at folk over hele landet skal ha raskere tilgang til nødvendige helsetjenester. Målsettingen er ambisiøs, og ventetidene skal ned allerede før året er omme. Løftet fikk en god mottakelse. Samtidig har Anne-Karin Rime i Legeforeningen, som også er en del av samarbeidet, sagt at pengene som er satt av, ikke monner. At helsepersonell forlater det offentlige helsevesenet, er ikke unikt for Stavanger. Det tar lang tid å bygge opp kompetente fagmiljøer, og når noen forsvinner, blir arbeidsbelastningen større på dem som blir. Det gjenstår å se hva som blir effektene av ventetidsløftet, men en ting er sikkert: Det offentlige helsevesenet har ingen fagfolk å miste.

Leder