I dag trappes streiken kraftig opp. Hovedtillitsvalgte for Forskerforbundet er redd viktig arbeidskraft vil forsvinne fra universitetene om ikke lønna øker.

Streiker i frykt for kompe­tanseflukt

Streikeklare: Fredag var det en streikemarkering på Egertorget i Oslo sentrum. Unio og Akademikerne streiker for å beholde sin egen tariffavtale.

– Dette er nesten en varslet streik fra statens side, sier Belinda Eikås Skjøstad.