Siden 2017 har antallet unge voksne som leser nettaviser daglig sunket med 20 prosent. Tendensen bør bekymre oss, mener medieforsker.

Færre unge leser nettaviser

Vil følge mer med: Siri Skaugen er 18 år og russ ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Hun mener det er en lei utvikling at stadig færre unge leser nettaviser.

De unge tilbringer for mye tid på internett, heter det som regel. Men det er neppe nettavisene som har den største tiltrekningskrafta: På få år har andelen nettavislesere i alderen 20–24 år dalt med over 20 prosentpoeng.

Kultur