Folk skjønar ikkje kor dramatisk situasjonen i Nord-Noreg er, seier Sp-politikar frå Finnmark. SV ønskjer ein overordna plan for landsdelen.

Nordlending ber om hjelp frå sør

Utpost: Geir Adelsten Iversen sit på Stortinget for Senterpartiet, men har ikkje greidd å vinne gjennom med sitt syn då regjeringa inngjekk forlik om kvotemeldinga. Han etterlyser drahjelp frå resten av landet for å redde Nord-Noreg.

– Går du rundt i Oslo, er det alltid noko som vert bygd, arbeid med kloakk eller vegar. Det går trikkar og bussar heile tida, men i nord går det kanskje ein buss innimellom, seier Geir Adelsten Iversen.

Innenriks