Stormangrepet mot russetida ledes av folk som er blitt for gamle til å huske hvor gøy det var, sier Ine Margrethe Fjelde i Russens hovedstyre.

Knute på tråden

I dårlig lys: Voksne og media blåser opp russens sexkultur, mener knuteansvarlig i Stor-Oslo Ine Margrethe Fjelde.

– Da statsminister Jonas Gahr Støre var russeformann i 1979 var slagordet på russekortet hans at «Det er bedre å være rik og frisk enn fattig og syk». Nå vil han ta grep om russetida. Har du en beskjed til ham?

Mot veggen