På kvinnedagen mottok regjeringen voldtektsutvalgets utredning. Utvalget tror undervisning om pornografi kan virke forebyggende mot voldtekt.

Vil ha porno inn i skolen

Foreslår tiltak: Voldtektsutvalget overleverte i går utvalgets utredning til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Utvalgsmedlem Carolina Øverlien (i midten) sier at pornokritisk undervisning i skolen er et viktig forebyggende tiltak.

I går tok justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) imot voldtektsutvalgets utredning. I rapporten foreslår utvalget 30 tiltak for å styrke arbeidet mot voldtekt.

Innenriks