Dragen og bjørnen

I utgivelsen «Fokus 2024» deler Etterretningstjenesten sine vurderinger av utfordringer for norsk sikkerhet med allmennheten. Det er en merkelig utgivelse, fylt av passive setninger og tilnærmede selvsagtheter: Det er lite av innholdet i den 70 siders lange rapporten enhver som iblant slår opp i en avis, ikke allerede er informert om. Forsideillustrasjonen levner ingen tvil om hvem som er Norges fiender. Opp av et opprørt, mørkt hav stiger en enslig fjelltopp dekket av snø. Over ruver to enorme skikkelser: En svart bjørn, nærmest på spranget, og en ilter drage med en buktende kropp som snor seg rundt hele rapporten. Den tida da det norske forsvaret snakket i omtrentlige ordelag om hvem som var landets potensielle angripere, er over, og med det også ideen om avspenning og samhandling som metode for å hindre konflikt. Fiendene nå er Kina og Russland, mens Nord-Korea og Iran lurer to skritt bak.

Hovedbudskapet i «Fokus 2024» er at trusselbildet er mer alvorlig enn på flere tiår. Russland står for en militær trussel mot Norges «suverenitet, befolkning, territorium, sentrale samfunnsfunksjoner og infrastruktur». Kina er ingen direkte militær trussel, men rapporten bruker mye plass på å tegne ut kinesiske globale ambisjoner. Ifølge etterretningstjenesten er det i dag færre plattformer for samhandling og kontakt mellom Vesten og Russland, samtidig som det står dårlig til med diplomatiske forbindelser. I Arktis er skillet markant: For Russland var «samarbeid med andre arktiske stater et sentralt element for å beholde lavspenning og legge til rette for investeringer». Samtidig samarbeider Russland og Kina tettere med ikke-vestlige land gjennom organisasjoner som Brics og Shanghaigruppen. Mens vest/øst-relasjoner er på en frysepunkt, styrkes kontakten mellom øst og sør.

Etterretningen slår fast at Russland er best rustet for framskritt i krigen mot Ukraina, til tross for «Ukrainas fenomenale motstandskamp» – rapportens eneste superlativ. «Fokus 2024» framstår som et dypt ideologisk dokument, hvor Kina og Russland pekes ut som Norges nye hovedfiender.

Leder