Visuelt gjennomarbeidd debut blir for enkel og emosjonelt monoton.

Eit siste, nifst farvel

Vantru: «Håndtering av udøde» stiller store krav til skodespelarane. Anna (Renate Reinsve) har mista sonen sin og kan ikkje tru sine eigne augo når ho opnar døra til rommet hans. Foto: Nordisk Film

Film