Astrup Fearnley-direktør Solveig Øvstebø ville løfte Leonard Rickhard opp på den internasjonale kunstscenen. Det takket han høflig nei til.

Langt fra noen player

Punktum: I tre år har Astrup Fearnley-direktør Solveig Øvstebø og Leonard Rickhard jobbet med den retrospektive utstillingen «Mellom konstruksjon og sammenbrudd». Få uker før utstillingsåpningen gikk hovedpersonen bort.

Dette kunne ha vært et intervju med Leonard Rickhard.

Kunst