Skjerming mot skjerm

Mer enn én av fire norske 15-åringer leser på et så lavt nivå at de kan få problemer i videre skolegang og i arbeidsliv. Det skriver det skjermbruksutvalget i sitt første notat, som ble presentert fredag. To uker etter at alarmen gikk om norske elevers fallende resultater i Pisa-testen, skriver utvalget at mye tyder på at elevene bør lese mer på papir og mindre på skjerm. Digitaliseringen kan være del av forklaringen på at elevene gjør det dårligere i lesing, matte og naturfag, mener utvalget, som peker på distraksjoner på skjerm kan påvirke elevenes evne til å konsentrere seg.

Leder