Jussprofessor Hans Petter Graver kritiserer regjeringens endringer i smittevernloven. Han mener de fratar Stortinget kontroll.

Advarer mot ny pandemilov

Kritisk til kriselov: Professor Hans Petter Graver var en uttalt kritiker av koronaloven. Den nye smittevernloven bærer arven videre, advarer han. Foto: Christopher Olssøn

I dag vedtar et flertall på Stortinget – med stemmene til regjeringspartiene Ap og Sp i tillegg til Høyre – endringer i smittevernloven.

Politikk